3 thoughts on “Mở tiệm giặt là công nghiệp ở nông thôn cần những gì? bao lâu thì hồi vốn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *