2 thoughts on “Mô hình tiệm giặt khô là hơi công nghiệp ở khu công nghiệp Bắc Giang cần những gì?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *