Chia sẻ cách giặt tẩy sạch vết mốc trên quần áo mầu. Tẩy sạch bẩn mốc không bay mầu.

source

8 thoughts on “Chia sẻ cách giặt tẩy sạch vết mốc trên quần áo mầu. Tẩy sạch bẩn mốc không bay mầu.

  1. Mai Huong Nguyen Thi says:

    Đã mang tiếng là chuyên gia giặt tẩy mà nói cho người nghe xơ xài không có định lượng Ít ra phải đong đếm hay cụ thể là bao nhiêu gam ,lít + oxy già + chất tẩu rửa ? Với chất liệu Vải gì do vậy khi g|t cho người khác bạn cần tỷ mỷ hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *