Kinh nghiệm mở tiệm giặt là giặt chăn ở nông thôn.Ở quê làm giặt là được không?Máy giặt công nghiệp.Kinh nghiệm mở tiệm giặt là giặt chăn ở nông thôn. Ở quê làm giặt là được không? Câu trả lời. Chia sẻ kinh nghiệm mở tiệm giặt …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *