Kinh nghiệm mở tiệm giặt khô là hơi công nghiệp. Cách nhận giặt cả nghìn cái chăn không bị nhầm lẫn.

source

One thought on “Kinh nghiệm mở tiệm giặt khô là hơi công nghiệp. Cách nhận giặt cả nghìn cái chăn không bị nhầm lẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *